เครื่องทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฮดรอลิก เพื่อมาตรฐานที่ดีที่สุด

Hydraulic test bench Machine - abexhyd parker store TH

Hydraulic test bench Machine

เครื่องทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฮดรอลิก ใช้ทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฮดรอลิก ให้ทราบถึงประสิทธิภาพการใช้งาน ก่อนที่จะส่งไปยังลูกค้า โดยอุปกรณ์ที่สามารถทดสอบได้อาทิเช่น

  • ปั้มไฮดรอลิก (Hydraulic pump)
   • Close-Loop
   • Open-Loop
  • วาล์วไฮดรอลิก (Hydraulic valve)
  • กระบอกไฮดรอลิก (Hydraulic Cylinder)

โดยเครื่องจะสามารถวัดค่าต่าง ๆ ในระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพ เช่น แรงดัน (Pressure), อัตราการไหล (Flow rate), อุณหภูมิ (Temperature), ความเร็วรอบ (RPM) และสามารถจัดเก็บข้อมูลเป็นกราฟแสดงผลแบบเรียลไทม์ สามารถนำมาวิเคราะห์ การทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งเครื่อง Hydraulic Test Bench (เครื่องทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฮดรอลิก) ยังสามารถ Simulate Load ด้วยการควบคุมระบบ PLC Control โดยใช้ทัชสกรีนของ Parker – Touchscreen HMI เพื่อบันทึกค่าทดสอบต่าง ๆ ให้เหมือนกับการใช้งานจริงของลูกค้า

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เอเบ็กซ์ ไฮดรอลิคส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ที่แรกและที่เดียวในเอเชียแปซิฟิก ผู้นำและบริการ ตัวแทนจำหน่ายที่ครบที่สุดด้านไฮดรอลิก เรามีบริการทดสอบให้กับลูกค้าทุกท่านทุกองกรค์ก่อนถึงมือ มาดูความสามารถของเจ้าเครื่องเครื่องทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฮดรอลิกนี้กันบ้างดีกว่า

เรื่องความสามารถ ประสิทธิภาพคุณภาพจัดเต็มแน่นอน
โดยเจ้าเครื่องทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฮดรอลิก มีความแม่นยำ ลดการคลาดเคลื่อนได้อย่างสูงสุด คุณสมบัติที่บ่งบอกถึงคุณภาพของเครื่องทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฮดรอลิก

  • กำลังของมอเตอร์  250kw (≈330HP)
  • ควบคุมความเร็วรอบของ มอเตอร์ ได้ตั้งแต่  0-1800 rpm (รอบต่อนาที)
  • ควบคุมการไหลหลัก 10-800 ลิตร/นาที (lpm)
  • ทดสอบ ปั้มได้ พร้อมกัน 3-4 ตอน
  • แรงดันหลักที่ควบคุมได้ 0-350 bar
  • น้ำมันไฮดรอลิก, ISO VG 32
  • ระดับการปนเปื้อน ให้คงสภาพไว้ที่หรือต่ำกว่าระดับ NAS8
  • ขนาดถังน้ำมัน 2,500 ลิตร