ร่วมงานกับเรา

Career

abex_logo

หน้าที่ความรับผิดชอบ
รายละเอียดงาน
– เช็คปริมาณและตรวจสอบคุณภาพสินค้า รับเข้า-จ่ายออก
– จัดสินค้าตามใบสั่งซื้อ และแพ็คส่งออกได้ตามกำหนด
– จัดหมวดหมู่สินค้าเพื่อง่ายต่อการเข้าถึง
– เช็คสต็อคประจำเดือน
– OT สำหรับทำงานในวันหยุด
– อื่นๆที่ได้มอบหมายจากหัวหน้างาน


คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 – 40
ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ


คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.เพศชาย / หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ป.ตรี ด้านโลจิสติกส์ หรือวิศวกรรมอุตสาหกรรม/เครื่องกล
3.มีประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
4.มีความรู้ ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.มีความขยันและทุ่มเทในงาน
6.มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและดำเนินชีวิต
7.รับสมัครพนักงาน ชาย 5 คน ,หญิง 2 คน

สมัครงาน ที่นี่ >>

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– รับผิดชอบจัดเตรียมและดูแลเอกสารฝ่ายขาย
– ทำใบเสนอราคา,รับออเดอร์
– ตอบกลับ e-mail ลูกค้า
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 – 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ


คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.อายุ 25 ขึ้นไป
2.เพศหญิง
3.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
4.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ขยัน ทุ่มเท รักความก้าวหน้า
5.ซื่อสัตย์สุจริต มีความละเอียดรอบคอบ
6.มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ
7.มีประสบการณ์ในงาน ประสานงานขาย 1-2 ปี
8.มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– จัดทำเอกสาร AP,AR,ภาษี,ภงด3,ภงด53,ภพ30
– งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ


คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 26 – 37
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 3
อื่นๆ : ไม่ระบุ


คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
2.จบการศึกษา ปวส, ปริณญาตรี สาขาการบัญชี และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ในงาน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
4.มีความชำนาญ ด้านการจัดทำเอกสาร 7.AP,AR,ภาษี,ภงด3,ภงด53,ภพ30
8.มีความรู้ในการจัดเก็บเอกสารทางด้านการบัญชี
9.มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน
10.ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน เรียนรู้อยู่เสมอ
11.มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและดำเนินชีวิต

สมัครงาน ที่นี่ >>

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบในการจัดเตรียม นำเสนอสินค้าและบริการ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
2. ติดตามสินค้า เอกสาร รวมถึงการติดตั้งหรือการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าตามกำหนดเวลา
3. ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในแผนกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
4. อื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 – 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ


คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. เพศชาย/ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ,แมคคาทรอนิคส์,อุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง พิจารณาพิเศษ (Hydraulics/Piping/Lathe/Welding)
4. มีความรู้ระบบคอมพิวเตอร์และสามารถวาดหรือเขียนแบบได้ Solidworks , Autocad
5. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
6. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน เรียนรู้อยู่เสมอ
7. มีความขยันและมีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน
8. มีความรับผิดชอบสูง
9. มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและดำเนินชีวิต
10. ไม่ติดสารเสพติดทุกชนิด
11. มีใบขับขี่รถยนต์และสามารถขับรถยนต์ได้

สมัครงาน ที่นี่ >>

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ส่งสินค้า วางบิล รับเช็ค ตามรายการที่บริษัทจัดให้ในแต่ละวัน
2. รักษาบำรุงรถ ทำความสะอาดภายใน และภายนอกรถ
3. ตรวจสอบเครื่องยนต์รถ ก่อนออกปฎิบัติงานทุกครั้ง
4. ตรวจสอบสภาพทั่วไปของรถให้ทำงานได้ดี ทุกครั้ง
5. ปฎิบัติงานอย่างเคร่งครัดตามกฎและระเบียบที่บริษัทกำหนด


คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 – 40
ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ


คุณสมบัติเพิ่มเติม
คุณสมบัติ:
1.เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
4.มีทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย
5.มีประสบการณ์ งานจัดส่งสินค้า และเอกสาร 2ปีขึ้นไป
6.รอบรู้ เส้นทางในกรุงเทพและปริมลฑล
7.ไม่มีประวัติ ติดสารเสพติด หรือเอลกอฮอล์
8.มีความขยันและยืดหยุ่นในเวลาทำงานได้
9.มีใบขับขี่รถยนต์

สมัครงาน ที่นี่ >>

หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดทำเอกสารและประสานงานกับหน่อยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง (ประกันสังคม,สรรพากร,กรมแรงงาน,ธนาคาร ฯลฯ
– จัดหางานสรรหาบุคคลากร ให้กับบริษัท ฯ
– จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ บุคคลากรที่ผ่านการสัมภาษณ์
– เอกสารตั้งเบิกค่าใช้จ่าย ดูแลอุปกรณ์สำนักงาน ทำสต๊อก เบิก/จ่าย/สั่งซื้อ
– คีย์ข้อมูลพนักงานเข้าระบบ/เช็คเวลาเข้าออกขาดลามาสายของพนักงาน และโอที
– อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 26 – 40
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. เพศชาย/ เพศหญิง
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์,ทุนมนุษย์,จิตวิทยา หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทางด้าน สรรหา แรงงาน งานบริหารค่าจ้าง และ สวัสดิการ รวมทั้งการจัดฝึกอบรม อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4. มีภาวะผู้นำ ทำงานเชิงรุก มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. มีประสบการณ์ ด้านการจัดทำPayroll
6. มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและดำเนินชีวิต
7. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน เรียนรู้อยู่เสมอ
8. มีความรับผิดชอบสูง
9. มีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (การพูด การเขียน และ การอ่าน) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
10. ทำงาน 5 วัน จ-ศ

สมัครงาน ที่นี่ >>

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ประกอบสินค้าตามคำสั่งของหัวหน้างาน
– ปฏิบัติงานตามขั้นได้อย่างถูกต้อง
– รายงานต่อหัวหน้างานถึงปัญหาในการทำงานและผลลัพธ์ของงาน
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 – 40
ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.จบการศึกษาระดับ ปวส,ปริณญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3.สาขาเครื่องกล ,แมคคาทรอนิคส์,อุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์อย่างน้อย 2ปี
5.มีความรู้ด้านช่างซ่อมบำรุง,รู้เครื่องมือช่าง,ชิ้นส่วนอะไหล่อุปกรณ์,ไฮดรอลิคส์ หรืออุตสาหกรรมในโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
7.มีความมั่นใจและเชื่อถือได้
8.ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน เรียนรู้อยู่เสมอ
9.มีการสื่อสารและนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
10.สามารถออกไปบริการลูกค้าข้างนอกกับทีมหัวหน้างานได้

สมัครงาน ที่นี่ >>