บริการ

การออกแบบระบบและประดิษฐ์โครงสร้าง

บจก. เอเบ็กซ์ ไฮดรอลิคส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง มีทีมวิศวกรผู้ชำนาญด้านการออกแบบระบบในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น Power unit ทั่วไป หรือระบบที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
ทีมวิศวกรของเราจะทำงานร่วมกับทีมวิศกรลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และให้ความช่วยเหลือในการออกแบบรวมถึงการสร้างระบบใหม่ โดยใช้โปรแกรมเฉพาะทาง ในการออกแบบตามสเปคที่ลูกค้ากำหนด

การติดตั้ง การเดินท่อ หรือสาย

ด้วยประสบการณ์ความชำนาญที่ยาวนาน ทีมวิศวกรของเรามีความพร้อมและความสามารถที่จะปฏิบัติงาน On-site ติดตั้งหน้างาน และให้บริการงานติดตั้งที่ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องอัตราการไหล การลดอัตราการสูญเสียความดัน และการป้องกันความสั่นสะเทือน

การออกแบบและการผลิตกระบอกสูบ

ทีมวิศวกรของเราสามารถใช้โปรแกรมเฉพาะทางในการออกแบบกระบอกไฮดรอลิกทุกชนิดและทุกขนาด (ตั้งแต่ขนาด Bore 10 mm. ถึงขนาดที่ใหญ่กว่า 650 mm.) ไม่ว่าจะเป็นการ Welded, Wie-rod, Welescopic, Wast feed และอื่น ๆ โดยการออกแบบจะอ้างอิงตามมาตรฐานของ OEM (Original Equipment Manufacturer) เท่านั้น

การวิเคราะห์ปัญหาและการซ่อมแซม

ทีมวิศวกรของเรามีสามารถในการแก้ปัญหาที่หน้างาน และซ่อมบำรุงระบบอุปกรณ์ไฮดรอลิก และนิวเมติคส์อย่างรวดเร็ว

ด้วยความชำนาญประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เราสามารถช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหา และวิเคราะห์ปัญหาของระบบไฮดรอลิก และนิวเมติคส์ ทั้งงานที่เกี่ยวกับยานยนต์ น้ำมัน และอุตสาหกรรมอื่น ๆ

นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบระบบแบบ Testing Facilities และ Work Shop ของเรา ที่ทำให้เราสามารถทดสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์แบบแยกส่วนได้

 Engineering Workshop

ด้วยพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตร สำหรับส่วน Workshop พร้อมกับเครื่องกลึง, เครื่องมิลลิ่ง, เครื่องเจาะ, เครื่องทดสอบท่อ, อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก เครนขนาดใหญ่ พื้นที่สำหรับการเชื่อม (รวมถึงสแตนเลส), พาวเวอร์ไฮดรอลิก อุปกรณ์ทดสอบแรงดันสูง วิศวกรของเรา มีความพร้อมอย่างเต็มที่ ที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆ รวมถึงการบริการต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

การทดสอบและตรวจสอบการใช้งาน

การทดสอบการใช้งาน การทดลองระบบ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นสิ่งจำเป็นในการตรวจสอบว่าระบบและอุปกรณ์ทำงานได้ปกติหรือไม่ เพราะการที่ระบบและอุปกรณ์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจะสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและช่วยทำกำไรได้อย่างสูงสุด

บจก. เอเบ็กซ์ ไฮดรอลิคส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ให้บริการลูกค้าในการติดตั้ง การทดสอบการใช้งานของระบบ และการรายงานผลการทดสอบ เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงปัญหาและสภาพของเครื่องจักร นอกจากนี้เราพร้อมที่จะให้คำแนะนำในการแก้ไขและปรับปรุงเครื่องจักร รวมถึงระบบความปลอดภัยต่าง ๆ ที่เครื่องจักรจำเป็นต้องมี

การทดสอบสามารถปฏิบัติได้ที่หน้างานของลูกค้า หรือนำมาทดสอบที่ศูนย์ปฏิบัติการของเรา

การล้างและเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน และการตรวจสภาพ

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน และการตรวจสอบสภาพเป็นขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับระบบไฮดรอลิกทั้งเก่าและใหม่ จากความคลาดเคลื่อนที่มีอยู่ต่ำ ทำให้ระบบไฮดรอลิกมีความดันสูง การปนเปื้อนมาก จึงต้องมีการล้างระบบและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันใหม่ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน

การปนเปื้อนอาจจะเกิดจากน้ำมันสกปรก ไม่มีตัวกรอง หรือเกิดจากการติดตั้งระบบไฮดรอลิกใหม่ ทีมวิศวกรสามารถตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันได้โดยใช้อุปกรณ์การตรวจสอบที่ทันสมัย พร้อมช่วยแนะนำลูกค้าถึงวิธีป้องกันการปนเปื้อน เพื่อให้ลูกค้าแน่ใจว่าระบบอุปกรณ์ไฮดรอลิคอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ลดอัตราการหยุดทำงานของเครื่องจักร หรือ Down Times และลดอัตราความถี่ในการซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิก